TECAR

PIN

Terapia TECAR eshtë një praktikë mjekësore që aplikon energji elektromagnetike në indet biologjike. Frekuenca elektromagnetike e aplikuar buron nga spektri i radiofrekuencës. Në ndryshim nga elektroterapia nuk provokon kontraktime të muskujve. Spektri i gjatësisë valore terapeutike varion nga 300 KHz në 1.2 MHz.

Rruga e rrymës me frekuencë të lartë dhe fusha elektromagnetike e krijuar përcaktohen nga pozicioni i elektrodave dhe përbërja e trupit të pacientit. Fusha elektromagnetike e krijuar, kondensuese ose rezistente, gjeneron nxehtësi, duke lejuar aplikime terapeutike të drejtuara, të menaxhuara lehtë.

Nxehtësia rrit shkëmbimin e substancave që rezultojnë në kullimin e zonës së përflakur dhe një fluks të qelizave reparative. Terapia TECAR gjithashtu ka veti qetësuese përmes stimulimit të saj të prodhimit të endorfinës. Terapia TECAR përdor rryma me frekuencë të lartë për bio-stimulimin e indeve me rezistencë të ndryshme.

 Përfitimet nga trajtimi me TECAR:

  • mavijosje dhe ndrydhje,
  • rehabilitim pas kirurgjisë,
  • traumat sportive,
  • c’rregullimet e muskujve dhe tendinave,
  • nervopati,
  • c’rregullimet e nyjeve të shpinës,
  • c’rregullime të sistemit vaskular dhe limfatik,
  • c’rregullimet ortopedike të sistemit nervor periferik,
  • rehabilitim i pelvisit,
  • dhimbje akute dhe kronike.
You May also Like